Ventilatie

Nieuwbouwwoningen worden alsmaar beter geïsoleerd en ook in renovatieprojecten besteedt men veel aandacht aan isolatie: Betere isolatie beperkt immers het energieverlies. Men voorkomt warmteverlies in de winter en opwarming van de huizen in de zomerperiode. Ventileren is noodzakelijk om van een goed geïsoleerde woning een comfortabele en gezonde woning te maken.

De normen op het vlak van ventitalatie worden steeds strenger, omdat het cruciaal is voor de gezondheid van uw gezin. Daarom is het belangrijk om goed na te denken over ventilatiesysteem u wil installeren in uw woning.

Sinds 1 januari 2006 verplicht de EPB-regelgeving de integratie van een ventilatiesysteem in een nieuwbouwwoning of in een grote renovatie. Daarnaast is er de ventilatienorm: NBN D50-001.

Wettelijke verplichtingen:

  • De opdrachtgever is verplicht om ventilatievoorzieningen zoals geëist in de norm te voorzien
  • De verse lucht dient aangevoerd te worden in de droge ruimten (woonkamer, slaapkamer, bureau,…) en weer afgevoerd te worden via de natte ruimten, (badkamer, toilet, keuken,…)

Er moet een debiet van 3,6 m³/u/m² gehaald worden, of met andere woorden voor iedere m² aan droge en natte ruimten in de woning moet per uur 3,6 m³ lucht worden aan- en afgevoerd. In de hal, garage, kelder, zolder of dressing moet niet in verluchting worden voorzien.

Maar buiten deze regelgeving is ventileren bijzonder nuttig en aangenaam voor je woning: de kwaliteit van je woning stijgt, alsook win je aan comfort; daarom is het toch aangewezen om dit te voorzien in ruimten, waar de wettelijke norm dit niet verplicht.

We vervangen vervuilde, gebruikte binnenlucht door verse, schone buitenlucht. Dit gebeurt door een ventilatiesysteem C of een ventilatiesysteem D.

Ventilatiesysteem C

Bij dit systeem wordt verse lucht naar binnen gezogen via roosters in ramen of muren.

De gebruikte binnenlucht wordt mechanisch afgevoerd. De toevoer van verse lucht via roosters gebeurt in de droge ruimtes.

De meest voorkomende roosters zijn zelfregelend. De afvoer van vervuilde of gebruikte binnenlucht gebeurt mechanisch via luchtroostertjes in natte ruimtes.

In de zomer komt er dus zeer warme lucht binnen en in de winter is dat zeer koude lucht. Dus de verse buitenlucht komt integraal aan deze temperatuur in de droge ruimtes terecht. Daarbij komt dat deze lucht niet langs filters gaat. Verse lucht met stuifmeel, pollen of stof komt dus vrij de woning binnen.

Ventilatiesysteem D

Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse buitenlucht en de afvoer van gebruikte binnenlucht volledig mechanisch door 2 ventilatoren.  Er zijn geen roosters in ramen of muren. De verse buitenlucht wordt buiten aangezogen via ventielen. Deze bevinden zich op het dak of in de muur. Ook hier komt de verse buitenlucht terecht in de droge ruimtes.

Ook de gebruikte binnenlucht in de natte ruimtes verdwijnt via ventielen. Een systeem D voert dus op volledig mechanisch wijze de gebruikte binnenlucht af en zuigt volledig mechanisch verse buitenlucht aan.

Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse lucht geheel mechanisch. Voor buitenlucht de woning binnenkomt wordt ze op een aangename temperatuur gebracht. Dit heeft een positief effect op het E-peil van uw woning. Er komt immers geen koude lucht meer binnen.

Het ventilatiesysteem D  filtert  de lucht die binnenkomt. Dus geen pollen, stuifmeel of stof…Zo krijgt u de meest schone en verse lucht binnen.

Bij warm weer zorgt dit system ervoor dat de woning geventileerd wordt met naar verhouding koele buitenlucht. Hierdoor wordt de lucht niet verwarmd voor hij binnenkomt. Dit zorgt voor een natuurlijke afkoeling binnen in huis.

Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse lucht geheel mechanisch. Voor buitenlucht de woning binnenkomt wordt ze op een aangename temperatuur gebracht. Dit heeft een positief effect op het E-peil van uw woning. Er komt immers geen koude lucht meer binnen.

Wanneer we moeten kiezen tussen ventilatiesystemen C en D moeten we rekening houden met verschillende voor- en nadelen.

Een systeem D gaat de af- en aanvoer van lucht in balans houden én filteren wat ideaal is voor het comfort en luchtkwaliteit.

Bij het ventilatiesysteem C is er het verlies aan warmte door gebrek aan de warmteterugwinning. Wanneer het in de winter -10° buiten is dan komt er ook lucht binnen van die temperatuur.

Hierdoor moet u meer gaan verbruiken om dit te compenseren. Systeem D zorgt voor de aanvoer van reeds opgewarmde lucht waardoor het verlies aan warmte tot een absoluut minimum blijft.

Ook in de zomer heeft een systeem D het duidelijke voordeel. Bij een systeem C komt er dan warme tot zeer warme lucht binnen. Hierdoor moet u meer gaan koelen met bv. een airconditioning, wat dan weer een hoger elektrisch verbruik geeft.

Onze merken: Vasco, Renovent, Renson, Soler en Palau